وبسایت موفق

ویژگی‌های یک وبسایت موفق
13خرداد

  • زین الدینی
  • 4

ویژگی‌های یک وبسایت موفق

اصولا برای تشخیص دادن یک وبسایت موفق باید ببینیم که وبسایت موفق از چه نظر و ابعادی باید تشخیص داده شود. یک وبسایت میتواند از جنبه های طراحی، عملکرد، جذب مخاطب، فروش و … موفق تلقی شود. اما به هر جهت بین تمامی وبسایت های موفق چند ویژگی مشترک وجود دارد و موفقیت آنها عموماً در جذب بیشتر و نگهداری مخاطب اتفاق میافتد.